Lista najczęściej zadawanych pytań

Otrzymałem wezwanie do zapłaty z RK Legal, co mam zrobić?

Jak najszybciej ureguluj swoje zobowiązanie, dzięki czemu unikniesz dodatkowych kosztów oraz konsekwencji sądowo-egzekucyjnych. Nawet jeśli nie jesteś aktualnie w stanie spłacić jednorazowo zadłużenia, niezwłocznie skontaktuj się z nami, wspólnie znajdziemy rozwiązanie. Brak kontaktu może skutkować przekazaniem sprawy na drogę sądową, co wygeneruje dla Ciebie dodatkowe koszty.

Sprawdź TUTAJ

W jakim celu kontaktuje się ze mną pracownik RK Legal?

Pracownicy RK Legal reprezentują podmiot, u którego masz niespłacone zobowiązanie. Nasi konsultanci pomagają Ci ustalić aktualny stan sprawy oraz znaleźć  rozwiązanie, które umożliwi spłatę zobowiązania w formule dogodnej dla obydwu stron.

Dlaczego podczas rozmowy muszę podawać swoje dane?

Rozmowa dotyczy informacji wrażliwych, dlatego dla bezpieczeństwa naszych klientów i  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, doradca musi mieć pewność, że rozmawia z  osobą, której dotyczy sprawa.

Dostałem SMS od RK Legal z prośbą o kontakt. Pod jaki numer mam zadzwonić?

Jeśli otrzymałeś od nas list, mail lub sms, skontaktuj się z nami dzwoniąc pod numer podany w tej wiadomości. Dodzwonisz się bezpośrednio do działu w Kancelarii, który zajmuje się Twoją sprawą. Uzyskasz tam wszelkie informacje potrzebne do załatwienia sprawy związanej z Twoim zadłużeniem.

Chciałbym przekazać moje pytania pisemnie. Gdzie mogę napisać?

Wyślij wiadomość na adres e-mail podany w piśmie lub komunikacie, który od nas otrzymałeś. W tytule maila umieść imię, nazwisko oraz numer Twojej sprawy. Jeśli wcześniej nie kontaktowaliśmy się z Tobą, skorzystaj z formularza kontaktowego PRZEJDŹ DO FORMULARZA.

 

W jaki sposób i gdzie mogę dokonać spłaty zadłużenia?

Wpłaty można dokonać przez system bankowości elektronicznej, w banku, na poczcie lub w punkcie opłat. W piśmie otrzymanym od RK Legal z informacją o zadłużeniu znajduje się numer rachunku do spłaty oraz numer sprawy, który należy wpisać w tytule przelewu.

Chcę spłacić całą należność. Co mam zrobić, aby mieć pewność, że moja sprawa jest zamknięta?

Musisz upewnić się, że masz aktualne saldo zadłużenia. Jeśli wiadomość od kancelarii z saldem zadłużenia otrzymałeś dziś, niezwłocznie dokonaj przelewu na tę kwotę.  Koniecznie prześlij do nas mailowe potwierdzenie zapłaty.

Jeśli masz wątpliwość co do kwoty zadłużenia, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo (dane kontaktowe do opiekuna Twojej sprawy znajdziesz w piśmie lub komunikacie od nas).

.

Spóźniłem się ze spłatą należności. Co mam zrobić?

Niezwłocznie ureguluj zaległą należność. Po wykonaniu przelewu, prześlij jego potwierdzenie na adres email podany w piśmie lub komunikacie od nas.

W razie wątpliwości skontaktuj się z nami pod numerem, który znajdziesz w wiadomościach lub pismach od nas.

Nie mam aktualnie możliwości spłaty zadłużenia, co mogę zrobić?

Jak najszybciej skontaktuj się z nami. Zadzwoń pod numer telefonu podany w piśmie lub komunikacie od nas. Nasi konsultanci pomogą Ci znaleźć rozwiązanie. Brak kontaktu z Twojej strony może skutkować wzrostem kosztów postępowania.

 

 

Co zyskuje, gdy spłacę zadłużenie zanim sprawa zostanie skierowana do sądu?

Szybka spłata zadłużenia pozwala pozwala uniknąć ewentualnych kosztów postępowania sądowego oraz postępowania egzekucyjnego.

Więcej szczegółowych informacji o kosztach postępowania oraz ich szacunkowej wartości znajdziesz na naszej STRONIE

Mam zawarte porozumienie. Dlaczego nadal otrzymuję telefony i komunikaty sms/mail?

Kontakt z naszej strony ma ułatwić Państwu realizację podpisanego porozumienia i  przypomnieć o zbliżającym się terminie wpłaty.

Chcę rozmawiać z adwokatem - pełnomocnikiem wierzyciela

W Kancelarii RK Legal stworzyliśmy specjalną infolinię, dedykowaną do kontaktu z dłużnikami. Nasza wyspecjalizowana kadra, ma za zadanie ułatwienia Państwu wyjścia z trudnej sytuacji. Konsultanci RK Legal znają Państwa sprawę i udzielą wszystkich niezbędnych informacji.

Dlaczego moje zadłużenie wzrasta?

Zgodnie z polskim prawem, za zwłokę w płatnościach Wierzycielowi przysługują odsetki umowne (określone w zawartej umowie) lub ustawowe, których wysokość ustala Premier odpowiednim Rozporządzeniem. Kwota, której nie spłaciłeś rośnie z upływem czasu, dlatego tak ważne jest podjęcie kroków w celu zawarcie porozumienia o spłacie.

Dostałem informacje o egzekucji komorniczej - co dalej?

Po otrzymaniu pisma o wszczęciu egzekucji komorniczej pilnie należy skontaktować się z kancelarią komorniczą podaną w piśmie, w celu ustalenia szczegółów spłaty zobowiązania.

Chcę uzyskać potwierdzenie, że moje zadłużenie jest już spłacone.

Aby jak najszybciej uzyskać takie potwierdzenie, prześlij do nas mailem potwierdzenie przelewu. W treści maila napisz, że chcesz otrzymać zaświadczenie o tym, że zadłużenie jest już spłacone.

Jeśli jeszcze nie spłaciłeś zadłużenia, potwierdź u nas dokładną kwotę do spłaty. W tym celu skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo (dane kontaktowe do opiekuna Twojej sprawy znajdziesz w piśmie lub komunikacie, które od nas otrzymałeś).

Umorzenie długu

Czy możliwe jest częściowe umorzenie długu?

Zależy nam, by każdą sprawę rozwiązać w sposób polubowny, bez konieczności kierowania do sądu. Dla obydwu stron jest to lepsze rozwiązanie. Dlatego firmy, które chcą odzyskać  swoje należności częstą proponują zawarcie porozumienia w sprawie spłaty.

Takie porozumienie może mieć różną formę: może np. ustalać harmonogram spłaty ratalnej, a nawet częściowe umorzenie zadłużenia w przypadku spłaty jego części.

Szczegółowa propozycja zależy od firmy, której dotyczy zobowiązanie, zawsze warto jednak skontaktować się z nami i ustalić jaką propozycję ma wierzyciel w konkretnej, indywidualnej sprawie.

Czy umorzenie może dotyczyć kapitału, czy tylko odsetek i opłat?

Zakres  porozumienia jest zawsze ustalany indywidualnie. Każda propozycja spłaty jest rozpatrywana przez firmę – wierzyciela i zależy od jej polityki kredytowej. z kolei harmonogram staramy się dopasować  do indywidualnej sytuacji osoby zadłużonej i jej możliwości finansowych.

Zawierane w imieniu naszych klientów porozumienia w niektórych przypadkach przewidują umorzenie nie tylko odsetek czy opłat, ale także kapitału (należności głównej) czy poniesionych kosztów sądowych. Szczegółową informację dotyczącą warunków spłaty swojego zadłużenia uzyskacie Państwo kontaktując się z naszymi konsultantami, który znają szczegóły Państwa sprawy.

Co oznacza umorzenie długu?

Porozumienie dot. spłaty może przewidywać, umorzenie części zadłużenia w przypadku spłaty jego części zadłużenia (zwolnienie  z długu, zgodnie z art. 508 ustawy Kodeks cywilny).

W takim przypadku, z chwilą zrealizowania porozumienia przez osobę zadłużoną (dokonanie wpłaty, przesłanie wymaganych dokumentów), pozostała część długu wygasa. Wierzyciel nie ma więc już możliwości dochodzenia umorzonego długu.

Jakie mam gwarancje, że część długu zostanie definitywnie umorzona zgodnie z porozumieniem?

Proces uzgadniania i zawierania porozumień dotyczących spłaty polubownej jest zróżnicowany. Zależy od procedur danej firmy i rodzaju samego porozumienia (spłata ratalna, częściowe umorzenie itp.). Zawsze jednak wierzyciel przesyła lub wyraźnie akceptuje (w formie pisemnej lub elektronicznej, np. poprzez e-mail) konkretną propozycję spłaty, w tym umorzenia. Szczegółową procedurę poznacie Państwo kontaktując się z nami.

Jeżeli otrzymaliście Państwo od nas wiadomość zawierającą konkretną propozycję spłaty, oferta taka z punktu widzenia przepisów prawa jest dla wierzyciela i kancelarii wiążąca. W przypadku dokonania wpłaty i przesłania wymaganej dokumentacji macie Państwo gwarancję umorzenia pozostałej części zobowiązania.

Możecie też uzyskać Państwo pisemne lub elektroniczne potwierdzenie spłaty całości zobowiązania względem danego wierzyciela.

Jaki wpływ będzie miało porozumienie na toczącą się sprawę i koszty sądowe?

Zawarcie porozumienia i uzgodnienie sposobu spłaty powoduje, że dalsze postępowanie sądowe nie będzie potrzebne. Jeżeli sprawa została skierowana do sądu niedawno, istnieje duża szansa, że uda się ją wycofać i uzyskać zwrot większości poniesionych kosztów.

Postępowanie sądowe może zostać zawieszone lub umorzone, a w części przypadków osoba zadłużona może liczyć na umorzenie części lub całości kosztów sądowych. Szczegółowe warunki porozumienia w tym zakresie, dopasowane do Państwa indywidualnej sytuacji, możecie uzyskać kontaktując się z nami.

Czy mogę zawrzeć ugodę i uzyskać umorzenie, jeżeli toczy się postępowanie u komornika?

Tak, porozumienie w sprawie spłaty polubownej jest możliwe na każdym etapie sprawy, także wtedy, jeżeli Państwa sprawa została skierowana do postępowania egzekucyjnego. W zależności od ustalonych warunków, postępowanie u komornika zostanie zawieszone lub umorzone, a osoba zadłużona ma możliwość polubownego uregulowania zobowiązania.

Dlaczego RK Legal prosi mnie o dane urzędu skarbowego?

W przypadku porozumienia zawierającego częściowe umorzenie, wierzyciel jest zobowiązany przez przepisy prawa do pobrania od osoby, której zadłużenie jest umorzone, danych dotyczących właściwego dla niej urzędu skarbowego.

Dane te są wykorzystywane do przygotowania formularza PIT 8C, w którym określony zostaje przychód osoby zadłużonej z tytułu umorzenia. Osoba, której dług został umorzony ma obowiązek uwzględnienia umorzenia w rocznym zeznaniu podatkowym.

Dane dotyczące właściwego urzędu skarbowego nie są i nie mogą być wykorzystywane przez kancelarię lub jej klienta do jakichkolwiek innych celów.

Czy po zawarciu ugody i dokonaniu wpłaty dostanę pisemne potwierdzenie spłaty i zamknięcia sprawy?

Tak, niezależnie od formy, w jakiej zawierane jest porozumienie i jego  warunków, możecie Państwo zwrócić się do kancelarii z wnioskiem o przesłanie potwierdzenia uregulowania całości zobowiązania.

Zaświadczenie takie przesyłane jest niezwłocznie, w formie pisemnej lub elektronicznej, w zależności od Państwa wyboru.

Lista dokumentów, które mogą być Ci potrzebne

Pełnomocnictwo

Jeśli wolisz, aby w Twoim imieniu kontaktował się z nami ktoś inny –  np. bliska Ci osoba, członek rodziny, przyjaciel – powiedz nam o tym! Ustanów pełnomocnika w swojej sprawie za pomocą poniższego formularza.

Wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty

Chcesz zaproponować sposób spłaty swojego zobowiązania? Pobierz formularz, wypełnij i prześlij go do nas!

Wniosek o zmianę danych do kontaktu, personalnych

Jeśli zmieniłaś/eś miejsce zamieszkania, numer telefonu albo zmieniły się Twoje dane personalne – poinformuj nas o tym. Będzie nam łatwiej skontaktować się z Tobą.

Zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych

Jeśli informujesz nas o kwestiach związanych z Twoim zdrowiem np. przesyłasz dokumentację medyczną, musisz wypełnić poniższą zgodę. Tylko wówczas możemy włączyć te dokumenty do sprawy.

Jak dostarczyć wypełniony formularz do RK Legal?

 • Zeskanuj podpisany formularz i prześlij go na adres email RK Legal
  (znajdziesz go w piśmie lub emailu, który od nas otrzymałeś)
  W tytule maila wpisz swoje imię i nazwisko.
 • Możesz też wysłać pismo pocztą na adres:
  RK Legal,
  Pl. Konesera 10a,
  03-736 Warszawa

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z naszym konsultantem!

Zadzwoń na numer podany w sms, mailu lub piśmie, które od nas otrzymałeś.

close