Jesteśmy kancelarią prawną, która od ponad 10 lat działa na polskim rynku

Jesteśmy kancelarią prawną

Nasza działalność obejmuje pomoc bankom, instytucjom finansowym i podmiotom rynkowym
w zarządzaniu wierzytelnościami. Z kolei klientom, którzy posiadają zaległe zobowiązanie pomagamy znaleźć najlepszy sposób spłaty.

Mamy etyczne podejście

Nasz zespół tworzą prawnicy i specjaliści, którzy gwarantują, że wszelkie realizowane przez nas działania są zgodne z prawem i kodeksem etycznym.

Preferujemy polubowne rozwiązania

Preferujemy polubowne rozwiązania i zawsze dążymy
do znalezienia najmniej uciążliwego dla naszych klientów sposobu spłaty zobowiązania.

Jesteśmy członkiem organizacji, które dbają o branżowe standardy działania

Należymy do polskich i międzynarodowych organizacji branżowych: Euro Collect Net Lawyers oraz Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami. Wraz z nimi wypracowujemy standardy działania branży i kodeksy dobrych praktyk, na których opieramy się w codziennym działaniu.

Jesteśmy kancelarią prawną

Nasza działalność obejmuje pomoc bankom, instytucjom finansowym i podmiotom rynkowym
w zarządzaniu zobowiązaniami, jakie wobec nich mają ich klienci. Z kolei klientom tym pomagamy znaleźć najlepszy sposób poradzenia sobie z zaległym zobowiązaniem.

Mamy etyczne podejście

Nasz zespół tworzą specjaliści, którzy gwarantują, że wszelkie realizowane przez nas działania są zgodne z prawem i kodeksem etycznym.

Preferujemy polubowne rozwiązania

Preferujemy polubowne rozwiązania i zawsze dążymy
do znalezienia najmniej uciążliwego dla naszych klientów sposobu spłaty zobowiązania.

Jesteśmy członkiem organizacji, które dbają o branżowe standardy działania

Należymy do polskich i międzynarodowych organizacji branżowych: Euro Collect Net Lawyers oraz Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami. Wraz z nimi wypracowujemy standardy działania branży i kodeksy dobrych praktyk, na których opieramy się w codziennym działaniu.

Nasi konsultanci kontaktują się z Tobą, gdyż masz niespłacone zobowiązanie.

Dostałeś od nas pismo?

Poniżej wyjaśniamy, co oznaczają jego zapisy.

Masz pytania?

Tutaj zebraliśmy te, które najczęściej zadają nasi klienci.

Sprawdź!

W każdej chwili możesz też skontaktować się z naszym konsultantem.

Zobacz, jak!

Możesz zmniejszyć koszty postępowania!

Sprawdź nasz przykład:

 

Pani Alina zaciągnęła pożyczkę bankową w wysokości 11 000 zł na zakup nowego samochodu. Jednak z powodu nagłej utraty pracy nie spłaciła jej w terminie. Nowa, mniej płatna praca nie pozwalała jej uregulować całości zadłużenia. Kiedy otrzymała wezwanie do zapłaty postanowiła poczekać, aż uzbiera odpowiednią kwotę.

Takie postępowanie to błąd!

Kancelaria nie mając możliwości kontaktu z Panią Aliną, była zmuszona skierować sprawę do sądu, a następnie do komornika.

Koszty sądowe i egzekucyjne pokazane obok zwiększyły kwotę wcześniejszego zobowiązania o ponad 38%. Teraz Pani Alina ma do spłacenia ponad 15 000 zł.

Nie pozwól, by Twoje zobowiązanie się zwiększało!

Szybkie zawarcie porozumienia pozwala uniknąć dodatkowych kosztów. Poniżej skrótowo przedstawiamy etapy procesu postępowania i towarzyszące im opłaty wynikające z przepisów prawa.

Etapy procesu odzyskiwania należności:

Koszty związane z postępowaniem sądowym 1

[1] Zgodnie z art. 98 i nast. kodeksu postępowania cywilnego strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Zgodnie z art. 102 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych sąd może zwolnić stronę, od kosztów sądowych w części lub w całości.

  • Dla każdej instancji koszty postępowania wynoszą od 1,25 do 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 30 PLN i nie więcej niż 100 000 PLN.

  • Koszty zastępstwa adwokackiego wynosić mogą od 60 PLN do nawet 25 000 PLN.

Koszty postępowania egzekucyjnego (po uzyskaniu tytułu wykonawczego) 2

[2] Zgodnie z art. 770 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego Dłużnik zobowiązany jest zwrócić Wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem.

  • Dodatkowe wydatki komornika związane np. z wynagrodzeniem biegłych, kosztem ogłoszeń, transportu, przejazdów, przechowywania i ubezpieczania zajętych ruchomości; należnościami osób powołanych do udziału w czynnościach, kosztami korespondencji oraz uzyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub dokonania zabezpieczenia. Koszty te w całości dodawane są do egzekwowanej kwoty i pokrywane przez osobę zadłużoną.

  • Koszty zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym to przedział od 22,50 PLN do 6 250 PLN w zależności od wysokości roszczenia i sposobu egzekucji.

  • Opłata egzekucyjna (naliczana przez komornika) to od 2% do 15% wartości egzekwowanej kwoty, w zależności od sposobu egzekucji.

Wypełnij formularz i zaproponuj, jakie raty możesz spłacać w tej chwili

Jesteśmy tu, by Ci pomóc

Zadzwoń lub napisz do konsultanta

Infolinia (pon - pt, w godz.: 8.00 -20.00)

22 250 87 05

Wypełnij wniosek

o rozłożenie zadłużenia na raty

Poznaj odpowiedzi

na najczęściej zadawane pytania

Pobierz

potrzebne dokumenty

Infolinia (pon - pt, w godz.: 8.00 -20.00)

22 250 87 05

Wypełnij wniosek

o rozłożenie zadłużenia na raty

Poznaj odpowiedzi

na najczęściej zadawane pytania

Pobierz

potrzebne dokumenty

RK Legal
Rączkowski, Kwieciński Adwokaci Spółka Jawna

Centrum Praskie Koneser
Plac Konesera 10a
03-736 Warszawa

Tel +48 22 250 87 05

Fax +48 22 380 33 46

NIP 7010224638

REGON 142304833

KRS 0000349524

Centrum Praskie Koneser
Plac Konesera 10a
03-736 Warszawa

Tel +48 22 250 87 05

Fax +48 22 380 33 46

 

NIP 7010224638

REGON 142304833

KRS 0000349524

Copyright 2017 Rączkowski, Kwieciński Adwokaci Spółka Jawna