Jesteśmy kancelarią prawną, która od ponad 10 lat działa na polskim rynku

Jesteśmy kancelarią prawną

Nasza działalność obejmuje pomoc bankom, instytucjom finansowym i podmiotom rynkowym
w zarządzaniu wierzytelnościami. Z kolei klientom, którzy posiadają zaległe zobowiązanie pomagamy znaleźć najlepszy sposób spłaty.

Mamy etyczne podejście

Nasz zespół tworzą prawnicy i specjaliści, którzy gwarantują, że wszelkie realizowane przez nas działania są zgodne z prawem i kodeksem etycznym.

Preferujemy polubowne rozwiązania

Preferujemy polubowne rozwiązania i zawsze dążymy
do znalezienia najmniej uciążliwego dla naszych klientów sposobu spłaty zobowiązania.

Jesteśmy członkiem organizacji, które dbają o branżowe standardy działania

Należymy do polskich i międzynarodowych organizacji branżowych: Euro Collect Net Lawyers oraz Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami. Wraz z nimi wypracowujemy standardy działania branży i kodeksy dobrych praktyk, na których opieramy się w codziennym działaniu.

Jesteśmy kancelarią prawną

Nasza działalność obejmuje pomoc bankom, instytucjom finansowym i podmiotom rynkowym
w zarządzaniu zobowiązaniami, jakie wobec nich mają ich klienci. Z kolei klientom tym pomagamy znaleźć najlepszy sposób poradzenia sobie z zaległym zobowiązaniem.

Mamy etyczne podejście

Nasz zespół tworzą specjaliści, którzy gwarantują, że wszelkie realizowane przez nas działania są zgodne z prawem i kodeksem etycznym.

Preferujemy polubowne rozwiązania

Preferujemy polubowne rozwiązania i zawsze dążymy
do znalezienia najmniej uciążliwego dla naszych klientów sposobu spłaty zobowiązania.

Jesteśmy członkiem organizacji, które dbają o branżowe standardy działania

Należymy do polskich i międzynarodowych organizacji branżowych: Euro Collect Net Lawyers oraz Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami. Wraz z nimi wypracowujemy standardy działania branży i kodeksy dobrych praktyk, na których opieramy się w codziennym działaniu.

Nasi konsultanci kontaktują się z Tobą, gdyż masz niespłacone zobowiązanie.

Dostałeś od nas pismo?

Poniżej wyjaśniamy, co oznaczają jego zapisy.

Masz pytania?

Tutaj zebraliśmy te, które najczęściej zadają nasi klienci.

Sprawdź!

W każdej chwili możesz też skontaktować się z naszym konsultantem.

Zobacz, jak!

Możesz zmniejszyć koszty postępowania!

Sprawdź nasz przykład:

 

Pani Alina zaciągnęła pożyczkę bankową w wysokości 11 000 zł na zakup nowego samochodu. Jednak z powodu nagłej utraty pracy nie spłaciła jej w terminie. Nowa, mniej płatna praca nie pozwalała jej uregulować całości zadłużenia. Kiedy otrzymała wezwanie do zapłaty postanowiła poczekać, aż uzbiera odpowiednią kwotę.

Takie postępowanie to błąd!

Kancelaria nie mając możliwości kontaktu z Panią Aliną, była zmuszona skierować sprawę do sądu, a następnie do komornika.

Koszty sądowe i egzekucyjne pokazane obok zwiększyły kwotę wcześniejszego zobowiązania o ponad 38%. Teraz Pani Alina ma do spłacenia ponad 15 000 zł.

Nie pozwól, by Twoje zobowiązanie się zwiększało!

Szybkie zawarcie porozumienia pozwala uniknąć dodatkowych kosztów. Poniżej skrótowo przedstawiamy etapy procesu postępowania i towarzyszące im opłaty wynikające z przepisów prawa.

Etapy procesu odzyskiwania należności:

Koszty związane z postępowaniem sądowym 1

[1] Zgodnie z art. 98 i nast. kodeksu postępowania cywilnego strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Zgodnie z art. 102 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych sąd może zwolnić stronę, od kosztów sądowych w części lub w całości.

  • Dla każdej instancji koszty postępowania wynoszą od 1,25 do 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 30 PLN i nie więcej niż 100 000 PLN.

  • Koszty zastępstwa adwokackiego wynosić mogą od 60 PLN do nawet 25 000 PLN.

Koszty postępowania egzekucyjnego (po uzyskaniu tytułu wykonawczego) 2

[2] Zgodnie z art. 770 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego Dłużnik zobowiązany jest zwrócić Wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem.

  • Dodatkowe wydatki komornika związane np. z wynagrodzeniem biegłych, kosztem ogłoszeń, transportu, przejazdów, przechowywania i ubezpieczania zajętych ruchomości; należnościami osób powołanych do udziału w czynnościach, kosztami korespondencji oraz uzyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub dokonania zabezpieczenia. Koszty te w całości dodawane są do egzekwowanej kwoty i pokrywane przez osobę zadłużoną.

  • Koszty zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym to przedział od 22,50 PLN do 6 250 PLN w zależności od wysokości roszczenia i sposobu egzekucji.

  • Opłata egzekucyjna (naliczana przez komornika) to od 2% do 15% wartości egzekwowanej kwoty, w zależności od sposobu egzekucji.

Wypełnij formularz i zaproponuj, jakie raty możesz spłacać w tej chwili

Szczegółowa informacja dotycząca RODO

Jesteśmy tu, by Ci pomóc

Zadzwoń lub napisz do konsultanta

Infolinia (pon - pt, w godz.: 8.00 -20.00)

22 250 87 05

Wypełnij wniosek

o rozłożenie zadłużenia na raty

Poznaj odpowiedzi

na najczęściej zadawane pytania

Pobierz

potrzebne dokumenty

Infolinia (pon - pt, w godz.: 8.00 -20.00)

22 250 87 05

Wypełnij wniosek

o rozłożenie zadłużenia na raty

Poznaj odpowiedzi

na najczęściej zadawane pytania

Pobierz

potrzebne dokumenty

Szczegółowa informacja dotycząca RODO

RK Legal
Rączkowski, Kwieciński Adwokaci Spółka Jawna

Centrum Praskie Koneser
Plac Konesera 10a
03-736 Warszawa

Tel +48 22 250 87 05

Fax +48 22 380 33 46

NIP 7010224638

REGON 142304833

KRS 0000349524

Centrum Praskie Koneser
Plac Konesera 10a
03-736 Warszawa

Tel +48 22 250 87 05

Fax +48 22 380 33 46

 

NIP 7010224638

REGON 142304833

KRS 0000349524

Copyright 2017 Rączkowski, Kwieciński Adwokaci Spółka Jawna