Jesteśmy kancelarią prawną

Nasza działalność obejmuje pomoc bankom, instytucjom finansowym i podmiotom rynkowym
w zarządzaniu wierzytelnościami. Z kolei klientom, którzy posiadają zaległe zobowiązanie pomagamy znaleźć najlepszy sposób spłaty.

Mamy etyczne podejście

Nasz zespół tworzą prawnicy i specjaliści, którzy gwarantują, że wszelkie realizowane przez nas działania są zgodne z prawem i kodeksem etycznym.

Każdy nasz klient może zgłosić swoją skargę, zażalenie lub wniosek do Komisji Etyki ZPF bezpośrednio lub przez Rzecznika Etyki ZPF. Więcej: https://zpf.pl/etyka/wniosek-do-komisji-etyki/

Preferujemy polubowne rozwiązania

Preferujemy polubowne rozwiązania i zawsze dążymy
do znalezienia najmniej uciążliwego dla naszych klientów sposobu spłaty zobowiązania.

Jesteśmy członkiem organizacji, które dbają o branżowe standardy działania

Należymy do polskich i międzynarodowych organizacji branżowych, jak: Związek Przedsiębiorstw Finansowych czy Euro Collect Net Lawyers. Wraz z nimi wypracowujemy standardy działania branży i kodeksy dobrych praktyk, na których opieramy się w codziennym działaniu.

Zobacz: Zasady Dobrych Praktyk ZPF

Jesteśmy kancelarią prawną

Nasza działalność obejmuje pomoc bankom, instytucjom finansowym i podmiotom rynkowym
w zarządzaniu zobowiązaniami, jakie wobec nich mają ich klienci. Z kolei klientom tym pomagamy znaleźć najlepszy sposób poradzenia sobie z zaległym zobowiązaniem.

Mamy etyczne podejście

Nasz zespół tworzą specjaliści, którzy gwarantują, że wszelkie realizowane przez nas działania są zgodne z prawem i kodeksem etycznym.

Preferujemy polubowne rozwiązania

Preferujemy polubowne rozwiązania i zawsze dążymy
do znalezienia najmniej uciążliwego dla naszych klientów sposobu spłaty zobowiązania.

Jesteśmy członkiem organizacji, które dbają o branżowe standardy działania

Należymy do polskich i międzynarodowych organizacji branżowych: Euro Collect Net Lawyers oraz Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami. Wraz z nimi wypracowujemy standardy działania branży i kodeksy dobrych praktyk, na których opieramy się w codziennym działaniu.

Dostałeś od nas pismo?

Poniżej wyjaśniamy, co oznaczają jego zapisy.

Masz pytania?

Tutaj zebraliśmy te, które najczęściej zadają nasi klienci.

Sprawdź!

W każdej chwili możesz też skontaktować się z naszym konsultantem.

Zobacz, jak!

Sprawdź nasz przykład:

Pani Alina zaciągnęła pożyczkę bankową w wysokości 11 000 zł na zakup nowego samochodu. Jednak z powodu nagłej utraty pracy nie spłaciła jej w terminie. Nowa, mniej płatna praca nie pozwalała jej uregulować całości zadłużenia. Kiedy otrzymała wezwanie do zapłaty postanowiła poczekać, aż uzbiera odpowiednią kwotę.

Takie postępowanie to błąd!

Kancelaria nie mając możliwości kontaktu z Panią Aliną, była zmuszona skierować sprawę do sądu, a następnie do komornika.

Koszty sądowe i egzekucyjne pokazane obok zwiększyły kwotę wcześniejszego zobowiązania o ponad 38%. Teraz Pani Alina ma do spłacenia ponad 15 000 zł.

Szybkie zawarcie porozumienia pozwala uniknąć dodatkowych kosztów. Poniżej skrótowo przedstawiamy etapy procesu postępowania i towarzyszące im opłaty wynikające z przepisów prawa.

Etapy procesu odzyskiwania należności:

[1] Zgodnie z art. 98 i nast. kodeksu postępowania cywilnego strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Zgodnie z art. 102 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych sąd może zwolnić stronę, od kosztów sądowych w części lub w całości.

[2] Zgodnie z art. 770 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego Dłużnik zobowiązany jest zwrócić Wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem.

Wypełnij formularz i zaproponuj, jakie raty możesz spłacać w tej chwili

Zadzwoń lub napisz do konsultanta

Infolinia (pon - pt, w godz.: 8.00 - 20.00)

22 250 87 05

Wypełnij wniosek

o rozłożenie zadłużenia na raty

Poznaj odpowiedzi

na najczęściej zadawane pytania

Pobierz

potrzebne dokumenty

Infolinia (pon - pt, w godz.: 8.00 - 20.00)

22 250 87 05

Wypełnij wniosek

o rozłożenie zadłużenia na raty

Poznaj odpowiedzi

na najczęściej zadawane pytania

Pobierz

potrzebne dokumenty

RK Legal
Rączkowski, Kwieciński Adwokaci Spółka Jawna

Centrum Praskie Koneser
Plac Konesera 10a
03-736 Warszawa

Tel +48 22 250 87 05

Fax +48 22 380 33 46

NIP 7010224638

REGON 142304833

KRS 0000349524

Centrum Praskie Koneser
Plac Konesera 10a
03-736 Warszawa

Tel +48 22 250 87 05

Fax +48 22 380 33 46

NIP 7010224638

REGON 142304833

KRS 0000349524